شنبه 30 فروردین 1393

 
 
 

 
ارتباط با ما :: دفترچه تلفن :: آلبوم دانشگاه :: خانواده و دانشگاه :: واحد انفورماتیک دانشگاه :: هیئت علمی :: صفحه اصلی ::        
 

 

 
به وب سايت دانشگاه غير انتفاعي تاكستان خوش آمديد ... روز شمار تاسیس دانشگاه: 2177 روز

:: اطلاعیه ها

 

 
 

شروع ثبت نام 1392/11/13

پایان ثبت نام 1392/11/17

شروع کلاسها 1392/11/19

شروع حذف و اضافه 1392/11/26

پایان حذف و اضافه 1392/12/01

شروع حذف اضطراری 1393/03/03

پایان حذف اضطراری 1393/03/08

پایان کلاسها 1393/03/22

شروع امتحانات 1393/03/24

پایان امتحانات 1393/04/07

شروع ثبت نام 1392/11/13

پایان ثبت نام 1392/11/17

شروع کلاسها 1392/11/19

شروع حذف و اضافه 1392/11/26

پایان حذف و اضافه 1392/12/01

شروع حذف اضطراری 1393/03/03

پایان حذف اضطراری 1393/03/08

پایان کلاسها 1393/03/22

شروع امتحانات 1393/03/24

پایان امتحانات 1393/04/07

شروع ثبت نام 1392/11/13

پایان ثبت نام 1392/11/17

شروع کلاسها 1392/11/19

شروع حذف و اضافه 1392/11/26

پایان حذف و اضافه 1392/12/01

شروع حذف اضطراری 1393/03/03

پایان حذف اضطراری 1393/03/08

پایان کلاسها 1393/03/22

شروع امتحانات 1393/03/24

پایان امتحانات 1393/04/07 
 
 

ارتباط با مسئولین دانشگاه

انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه

انجمن علمی حسابداری دانشگاهبانک اطلاعات نشریات کشور

مرجع دانش

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

دانشگاه بین الملل قزوین

سازمان سنجش آموزش کشور

وزارت علوم ، تحقیقات و فنآوری

دفتر ریاست جمهوری

دفتر مقام معظم رهبری

ارتباط با مسئولین دانشگاه

انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه

انجمن علمی حسابداری دانشگاهبانک اطلاعات نشریات کشور

مرجع دانش

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

دانشگاه بین الملل قزوین

سازمان سنجش آموزش کشور

وزارت علوم ، تحقیقات و فنآوری

دفتر ریاست جمهوری

دفتر مقام معظم رهبری

ارتباط با مسئولین دانشگاه

انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه

انجمن علمی حسابداری دانشگاهبانک اطلاعات نشریات کشور

مرجع دانش

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

دانشگاه بین الملل قزوین

سازمان سنجش آموزش کشور

وزارت علوم ، تحقیقات و فنآوری

دفتر ریاست جمهوری

دفتر مقام معظم رهبری 
 

پست الکترونیکی
info@takestan.ac.ir