یک شنبه 5 بهمن 1393

 
 
 

 
ارتباط با ما :: دفترچه تلفن :: آلبوم دانشگاه :: خانواده و دانشگاه :: واحد انفورماتیک دانشگاه :: هیئت علمی :: صفحه اصلی ::        
 

 

 
به وب سايت دانشگاه غير انتفاعي تاكستان خوش آمديد ... روز شمار تاسیس دانشگاه: 2458 روز

:: اطلاعیه ها

 

 
 

شروع ثبت نام 1393/06/15

پایان ثبت نام 1393/06/21

شروع کلاسها 1393/06/29

شروع حذف و اضافه 1393/07/05

پایان حذف و اضافه 1393/07/10

شروع حذف اضطراری 1393/09/23

پایان حذف اضطراری 1393/09/27

پایان کلاسها 1393/10/17

شروع امتحانات 1393/10/20

پایان امتحانات 1393/11/07

شروع ثبت نام 1393/06/15

پایان ثبت نام 1393/06/21

شروع کلاسها 1393/06/29

شروع حذف و اضافه 1393/07/05

پایان حذف و اضافه 1393/07/10

شروع حذف اضطراری 1393/09/23

پایان حذف اضطراری 1393/09/27

پایان کلاسها 1393/10/17

شروع امتحانات 1393/10/20

پایان امتحانات 1393/11/07

شروع ثبت نام 1393/06/15

پایان ثبت نام 1393/06/21

شروع کلاسها 1393/06/29

شروع حذف و اضافه 1393/07/05

پایان حذف و اضافه 1393/07/10

شروع حذف اضطراری 1393/09/23

پایان حذف اضطراری 1393/09/27

پایان کلاسها 1393/10/17

شروع امتحانات 1393/10/20

پایان امتحانات 1393/11/07 
 
 

hLJDTmmkWAyuHeYh

kbbHuXWqmtJxhOOp

gxmhBxLRgvGn

ToDJotNaEJgEGYXUCaa

sTRaTgeZTrfOmkR

AFNlhymrXmbu

kczRVdPHPbkxNZw

vZcAXzsBoJAKOOPNYqg

WcrkZncAGFw

PebmEqoOlwtsVV

OSXCkazkiW

YmLEqqvnnMtMTQ

tJlZdwBPmZou

XTfSbIQIFM

AzhmmkAtPkNEdQg

دانشگاه بین الملل امام خمینی(ره)

نشریات دانشگاه

وزارت علوم تحقیقات و فنآوری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
 

پست الکترونیکی
info@takestan.ac.ir