:تیتر خبر
:شرح خبر

idطھظٹطھط± ط®ط¨ط±detail
12 ǁ 90 91-90 ʘ 09/11/1390 15/11/1390 Ԑ
13


قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد : برای مشاهده اطلاعیه ها ، به بخش تحصیلات تکمیلی سایت دانشگاه مراجعه نمایید.

14

برنامه تحویل پروژه نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92 :

15
16

تغییر تاریخ تحویل پروژه : تاریخ تحویل پروژه درس طرح 4 استادان میثم طاهرخانی ، مهدی طاهرخانی و رضا حیدر مرادی از تاریخ 1393/04/29 به تاریخ 1393/05/11 تغییر یافت.

 

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
5 ј 91-90 ( )
11
9 ј Ԑ
7 Ȑ Ԑ
2 Ԑ www.takestan.ac.ir info@takestan.ac.ir ( www.takestanun.com info@takestanun.com ) .
11 Ԑ . Ԑ 퍐
8 Ԑ 21460373/37 ( )
3 ....

برنامه امتحانات پایان ترم دانشجویان کارشناسی ارشد (نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92) .....

 

10 ( )
4 91-90

کلاس درس کاربرد کامپیوتر استاد امید طاهرخانی روزهای شنبه و یکشنبه مورخ 1393/05/04 و 1393/05/05 تشکیل نمیگردد.

 

6 ǁ 01/11/90 08/11/ 90 11:15-9:00 .


Back