:تیتر خبر
:شرح خبر

idطھظٹطھط± ط®ط¨ط±detail
12 ǁ 90 91-90 ʘ 09/11/1390 15/11/1390 Ԑ
13
14
15
16

آئین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر:

 

17

اطلاعیه امور مالی : 

 

18

اطلاعیه مالی درخصوص روش های  پرداخت شهریه .....

 

19
20
21
22
23

اطلاعیه امور فارغ التحصیلان :

 

24

برنامه حضور مدير گروه جهت انجام مراحل فارغ التحصيلي نيمسال اول 94-93 :

 

25
26
27
28
29
30
31

اطلاعیه امور دانشجویی : 

 

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
5 ј 91-90 ( )
11
9 ј Ԑ

تقویم آموزشی ترم دوم و تابستان سال تحصیلی 94-93 :

 

7 Ȑ Ԑ

درس بازاریابی و مدیریت بازار استاد مهرنوش طاهرخانی از روز دوشنبه ساعت 16الی 17:30 به روز سه شنبه ساعت 8:30 الی 10:30 تغییر یافت

 

2 Ԑ www.takestan.ac.ir info@takestan.ac.ir ( www.takestanun.com info@takestanun.com ) .
11 Ԑ . Ԑ 퍐
8 Ԑ 21460373/37 ( )

اطلاعیه امور آموزش : 

 

3 ....
10 ( )

برنامه حضور مديران گروه در نيمسال اول سال تحصیلی 94-93 :

4 91-90
6 ǁ 01/11/90 08/11/ 90 11:15-9:00 .


Back